پښتو کې د واده د بلنې کارډ

.

2023-03-21
    اثنين في الارض و واحد غي السماء